De samenleving vergrijst en dat heeft ook gevolgen voor de hippische sector. Daarnaast zullen technologische innovaties invloed hebben op de paardensport, zo blijkt uit de Hippische monitor 2017.
Jaarlijks brengt HAS Hogeschool in samenwerking met het Trendpanel Paard trends en ontwikkelingen in de hippische sector in beeld. In de Hippische Monitor 2017, die in september verscheen, staan demografische en technologische ontwikkelingen centraal. Welke demografische ontwikkelingen komen op ons af. Wat betekent dat voor de sector? En wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op de sector?
Vergrijzing
De vergrijzing van de samenleving is een feit. Zo zal in 2020 45% van de EU-bevolking ouder zijn dan 50 jaar. En in 2040 zal dat meer dan 50% zijn. Tot nu toe komt de aanwas van de paardensport vooral van kinderen, maar dat zal in de toekomst niet vanzelfsprekend meer zijn. Door de vergrijzing worden 40+ers een interessante doelgroep voor ruitersportcentra, schrijft de monitor. Ouderen blijven langer vitaal en hebben een ruim besteedbaar vermogen.
Technologie
De technologische ontwikkeling is een ander aandachtspunt. Consumenten omarmen technologische innovaties zoals smartphones, social media en slimme camera’s. Ook voor de paardensport zijn er veel mogelijkheden, denk aan gezondheidsensoren, hartslagmeters of dressuursimulators. De technologie kan bijdragen aan dier- en mensgezondheid, kan prestaties verbeteren, identificatie makkelijker maken en zorgen voor meer veiligheid, aldus de monitor.

Bron: HAS