Triple V benadert haar doelgroepen met een drietal basis concepten. Het Triple V Ruiterplan© is specifiek bedoeld voor professionele ruiters die graag een stap vooruit zetten in hun carrière. Het Triple V Sponsorplan© is ontwikkeld om “potentiële” sponsors te begeleiden en te adviseren in hun sponsorbeleid ten aanzien van Hippische Sporters.
Het Triple V Businessplan ©is met name ontwikkeld om marketingonderzoeken of promotie-activiteiten uit te voeren voor paarden gerelateerde bedrijven. Te denken valt dan aan Ruitersportzaken, Paardenbedrijven, Groothandels etc. etc.

Voor alle drie de doelgroepen ligt de kracht van Triple V in het gericht “matchen” van de missie, wensen en kwaliteiten van ruiters, sponsors en bedrijven in de paardensport.